Sťažnosti a vrátenie tovaru

Ako môžete tovar reklamovať alebo vrátiť?

Lehota na vrátenie tovaru je 14 dní.

  • od dátumu prijatia tovaru
  • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy viac druhov tovaru alebo dodávka viacerých častí
  • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru

Ak chcete tovar vrátiť, musíte spolu s tovarom predložiť formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy a reklamačný formulár. Tieto formuláre nájdete v poslednej časti obchodných podmienok tu.

 

Tovar vrátane vyplnených formulárov musíte zaslať na adresu dodania a do skladu.

Podrobnosti o spôsobe odstúpenia od kúpnej zmluvy a tiež o vrátení tovaru nájdete na stránke s obchodnými podmienkami TU.